Interactiuni

Posts Tagged ‘Despre eroi si morminte

Ernesto Sabato, Animal Love, and the Meaning of Our Existence

with 2 comments

The quote is taken from Ernesto Sabato’s masterpiece, „On Heroes and Tombs” and it is in Romanian translation:

“Iar cînd ajungea aici, cînd i se părea că nimic nu mai are sens, dădea peste vreun cîine fără stăpîn, înfometat si dornic de mîngîieri, cu micul lui destin (tot atît de mic ca si el si ca mica lui inimă care va rezista vitează pînă la sfîrsit, apărînd viata aceea mititică si umilă ca dintr-o fortăreată în miniatură) si atunci, culegîndu-l de pe străzi, ducîndu-l la un culcus improvizat unde cel putin să nu-i fie frig, dîndu-i ceva să mănînce, devenind sensul existentei vietătii aceleia mici, ceva mai enigmatic dar mai puternic decît filosofia îl făcea să confere din nou un sens propriei lui existente. Ca doi dezmosteniti ai soartei, care în mijlocul singurătătii se culcă unul lîngă altul pentru a se încălzi.”

[Ernesto Sabato, “Despre eroi si morminte”, Ed. Univers, Bucuresti, 1997, p. 150]