Interactiuni

Posts Tagged ‘prima femeie avocat in Romania

Prima femeie-avocat în România

leave a comment »

Gazeta Transilvaniei, Brașov, an LXXVI, nr. 89, 25 aprilie/8 mai 1913, p. 3.

Written by Caprescu

februarie 8, 2011 at 2:46 pm